Wat is Ventilatieverslaggeving?

Om de kwaliteit van de Ventilatiesystemen te verbeteren werd in 2016 de Ventilatieverslaggeving opgestart. 
Dit heeft als doel, dat bij ontwerp en na installatie van het volledige ventilatiesysteem in een nieuwbouwwoning, appartement of ingrijpende energetische renovatie, het systeem door de installateur correct wordt ingeregeld en waarin rekening wordt gehouden met de meetbare prestatie-eisen die objectief worden gecontroleerd door een Ventilatieverslaggever.   
Het is wettelijk verplicht om bij dit soort projecten een Ventilatieverslaggever aan te stellen. 
De Ventilatieverslaggever die wordt aangesteld door de bouwheer moet een Ventilatievoorontwerp opmaken en dit verslag moet beschikbaar zijn voor de EPB verslaggever zodat hij op zijn beurt tijdig de startverklaring kan indienen. 
Na de controle van de prestatie-eisen wordt het Ventilatieprestatieverslag overgemaakt aan de EPB-verslaggever zodat tijdig de EPB-aangifte kan opgemaakt worden.  

TIP : Ventilatieverslaggeving is niet van toepassing bij gewone renovaties (uitbreidingen van een woning, vervangen van nieuwe ramen) en ook niet bij Kantoren of niet-residentiële ruimtes.

Aarzel dan niet om ons te contact​eren ER-BONTE zal je dan zo snel mogelijk van dienst zijn.