Uitstap uit fossiele brandstoffen

De geplande uitstap uit fossiele brandstoffen in Vlaanderen ziet er als volgt uit:

Een nieuwe aanpak voor het aandeel hernieuwbare energie bij nieuwbouw vanaf 2025

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2025 zal een gasaansluiting niet langer een optie zijn voor nieuwbouw. De gebouwverwarming kan dan enkel nog met een warmtepomp, een warmtenet, een biomassaketel of directe elektrische verwerming. Deze laatste vorm geeft weliswaar een zeer nadelig effect op het E-peil, behalve bij een zeer lage warmtevraag.

De eis op het minimumaandeel aan hernieuwbare energie kan vanaf dan eenvoudiger vanaf 2025 kijken we enkel nog naar eigen productie, via thermische en fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, dus via zonneboilers en zonnepanelen.

Via deze zonne-energiesystemen moet een nieuwbouwoning minstens in 15 kWh/ m2  aan hernieuwbare energie voorzien en een niet-residentiële eenheid minstens 20 kWh/ m2 .