Wat is EPB Verslaggeving?   

EPB is de afkorting van ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT en bepaalt in welke mate uw project geïsoleerd en geklimatiseerd kan worden om een ​​goede leefbaarheid te creëren in de nieuwbouw of het te renoveren pand. 

Afhankelijk  van het jaar waarin de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, nieuwbouwproject, renovatie, …. , worden aan het project specifieke eisen vastgelegd.
Bijvoorbeeld:

Aan de hand van een softwarepakket, aangeleverd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap of ook wel VEKA genoemd, ​wordt berekend of er voldaan wordt aan de deze eisen. 

Is uw project EPB-plichtig?   

Aan de hand van de handige EPB-wegwijzer opgemaakt door het VEKA kan u ontdekken of uw project moet voldoen aan de energieprestatiewetgeving.

EPB-wegwijzer -Energiesparen

Hoe gaat ER-Bonte te werk     

1.  Allereerst wordt in een gezamenlijk overleg met bouwheer en/of architect bepaald waar de bouwheer naar toe wil qua energiezuinigheid en worden in dit overleg de grote lijnen uitgezet qua isolaties en technieken.
2. Aan de hand van richtlijnen, in combinatie met de plannen en bouwvergunning, kan de EPB-verslaggever starten met de voorcalculatie van het project.

3. Op basis van deze berekening wordt een startverklaring ingediend bij het VEKA.
4. Als extra troef kan je bij ER-Bonte gedurende de werken steeds terecht voor extra vragen of simulaties.
5. ​Na  de werken wordt in combinatie van een plaatsbezoek en in overleg met de eigenaar alle bewijsmateriaal verzameld van de AS Built situatie.  Op basis van dit bewijsmateriaal wordt een nieuwe calculatie uitgevoerd in de software van het VEKA en worden de eindresultaten vastgelegd.  Dit steeds in overleg met bouwheer en/of architect.  
6. Als laatste worden alle officiële certificaten en formulieren ondertekend en overhandigd aan de bouwheer.

KIES VOOR ENERGY RAPPORTING BONTE ALS BETROUWBARE PARTNER EN WIJ ZORGEN VOOR EEN GOEDE EN ZORGELOZE AFHANDELING VAN UW PROJECT

Aarzel dan niet om ons te contact​eren ER-BONTE zal je dan zo snel mogelijk van dienst zijn.